Stappenplan

Stappenplan voor je project

Het is belangrijk altijd een stappenplan te hanteren, zeker bij grote projecten. Dit om het project in een zo goed mogelijke baan te leiden. Door het project op te splitsen in fases zijn de werkzaamheden makkelijker te overzien.

Een project bij ons bevat meestal het volgende stappenplan:

1. Initiatiefase

In deze fase wordt een idee voor een project onderzocht en uitgewerkt. Het doel van deze fase is te onderzoeken of het project wel haalbaar is.

2. Definitiefase

Tijdens deze fase worden de eisen en wensen van het eindresultaat zo goed en compleet mogelijk bepaald. Het gaat erom de verwachtingen van betrokken partijen boven water te krijgen over wat men denkt dat het resultaat moet zijn. 

3. Ontwerpfase

Met de eisen- en wensenlijst uit de definitiefase kunnen ontwerpkeuzes worden gemaakt. In de ontwerpfase wordt er een ontwerp of worden er enkele ontwerpen gemaakt waarmee wij denken het projectresultaat te kunnen bereiken. Hierbij kan je denken schetsen, flowcharts, site-trees, wireframes, prototypen en dergelijke.

4. Voorbereidingsfase

In de voorbereidingsfase wordt alles geregeld dat nodig is voor de realisatie van het project. Bij een website zijn dit bijvoorbeeld logo’s, lettertypes, huisstijlen, teksten en andere content.

5. Realisatiefase

Dit is de ‘doe’ fase van het project.  In deze fase vindt de bouw van het projectresultaat plaats. De designers zijn aan het ontwerpen en de programmeurs aan het coderen. Als aan alle eisen en wensen is voldaan en als het resultaat overeenkomt met de ontwerpen dan is deze fase klaar.

6. Nazorgfase

Een erg belangrijke fase die vaak over het hoofd gezien is de nazorgfase. In de nazorgfase wordt alles geregeld om het projectresultaat daadwerkelijk te doen landen. Voorbeelden van activiteiten die in de nazorg plaatsvinden zijn handleidingen schrijven, instructie en training voor gebruikers, onderhoud van het resultaat, evaluatie van het project zelf, een feestje om het bereikte resultaat te vieren, overdracht naar beheerders en dergelijke.

Bekijk de case PDX Services