Analyse

Hoe beter jouw digitaal product is, hoe meer je er uit haalt.

Analyse voor het project

Voor het project gestart is vaak handig om een analyse uit te voeren. Dit kan als er een bestaand product vernieuwd moet worden maar ook bij een product dat geheel nieuw is. Een bestaand product bevat al veel informatie over wat beter kan en wat goed ging. Deze informatie is zeer handig om mee te nemen in het nieuwe project.
Bij een geheel nieuw product is het ook van belang dat analyse wordt uitgevoerd op wat de wensen zijn.

Voor beide gevallen geldt dat er ook geanalyseerd moet worden wat voor bezoekers je wil aantrekken om klanten van hun te maken.

Analyse na het project

Een project is naar onze mening eigenlijk nooit afgerond. Er is altijd ruimte voor verbetering. Door het project te analyseren na oplevering kan er goed gekeken worden waar de verbeterpunten zitten. Dit kan dan uitgezocht worden door middel van A/B testen en gebruik van Google Analytics.

Bekijk de case B&B Healthcare

Meer bezoekers?

Het draait niet altijd om meer bezoekers binnenhalen of hogere posities in de Google. Het analyseren van je product levert vooral een inzicht op van hoe de conversie verhoogd kan worden.

Door je bezoekers te analyseren kan je een aantal dingen flink verbeteren, namelijk: