AVG/GDPR wetgeving

Is jouw website klaar voor de AVG/GDPR wetgeving? Lees het hieronder!

Per 25 mei 2018 is de nieuwe AVG, Algemene verordening gegevensbescherming, privacywetgeving van toepassing. Deze wetgeving geldt dan in de hele Europese Unie. Dit betekent dat de huidige Wbp, Wet bescherming persoonsgegevens, dan niet meer geldt.

Wij leggen hieronder uit wat dit betekent voor jouw website en onderaan de pagina kun je checken of jij klaar bent voor de AVG wetgeving.

Wat houdt dit in?

De AVG versterkt bestaande en zorgt voor extra privacy rechten voor de mensen van wie gegevens worden verwerkt. Als je als organisatie persoonsgegevens verwerkt dan krijg je met de nieuwe AVG wetgeving meer verplichtingen en verantwoordelijkheden. Het is nu namelijk jouw verantwoordelijkheid om aan te kunnen tonen dat jij je aan de wet houdt.

Wat wordt er van jou verwacht?

De AVG wetgeving zorgt kort samengevat voor verantwoordelijkheid en transparantie bij de organisatie die persoonsgegevens verwerken. Wat ga je met de verzamelde persoonsgegevens doen? Welke organisaties hebben inzicht in deze gegevens? Ga je verantwoordelijk met de gegevens om?

Verwerk jij met je website persoonsgegevens, dan is de AVG ook van toepassing op jouw website. Dit zijn dus websites met een simpel contactformulier tot aan websites met inlogsystemen voor gebruikers. Zodra jouw website persoonsgegevens op vraagt of opslaat is deze wetgeving op jouw website van toepassing.

Wanneer verwerk je persoonsgegevens?

Verwerken is het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken d.m.v. doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens, etc..

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die waaruit een natuurlijk persoon valt te herleiden, zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mail, ip-adres, maar ook (pas)foto, kenteken, etc..

Is het bovenstaande van toepassing? Dan verwerk jij met jouw website persoonsgegevens.

Is jouw website er klaar voor?

Aan de hand van de punten uit de AVG wetgeving die betrekking hebben op websites hebben wij een vragenlijst gemaakt. Vul de onderstaande vragen in en we mailen je de aandachtspunten die betrekking hebben op jouw website.

Verwerk je persoonsgegevens?

De AVG is bij jou niet van toepassing.

Heeft de klant toestemming gegeven voor het verwerken?

Weet de klant wat je doet met zijn gegevens, hoe lang je ze bewaart en welke rechten hij heeft?

Heb je alle persoonsgegevens die je verwerkt ook echt nodig?

Heb je de persoonsgegevens goed beveiligd?

Zijn de persoonsgegevens opgeslagen bij een derde partij?

Heb je een verwerkersovereenkomst afgesloten met de derde partij?

Weet je wat je moet doen bij een data lek?

Vul onderstaande gegevens in en ontvang binnen vijf minuten de aandachtspunten die bij jou van toepassing zijn.